นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีนำทีม คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล และทีมบริหาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) นำทีม คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล (คุณวาธินี คัชมาตย์) และทีมบริหาร ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล (คุณวาธินี คัชมาตย์) และทีมบริหาร

สวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล (คุณวาธินี คัชมาตย์) และทีมบริหาร