สวัสดีปีใหม่ 2561 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี)

เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี) ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สวัสดีปีใหม่ 2561 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี)

สวัสดีปีใหม่ 2561 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี)