สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สวัสดีปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

โอกาสนี้ท่านคณบดีได้กล่าวอวยพร "ขอให้ชาวสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จทุกประการ"

สวัสดีปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)