สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร

เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร ได้น้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช "พรอันใดอันว่าประเสริฐแล้วอันว่าดีแล้วขอจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย"

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร