นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีพร้อมคณะกรรมการสมาคมฯได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (โดยรศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ) พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561