ต้อนรับทีมพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ต้อนรับทีมพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตทั้งระบ...

 
ภาพขบวนรถบุปผชาติ

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ได้คำนึงถึงขวัญและกำลังใจของ ผู้ป่วยและญาติ ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ใ...

 
ขอแสดงความยินดี นางจิดาภา  อรุณศิลป์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิ์  ได้รับคัดเลื...

 
ปลุกกระแส การเดินขึ้นลงบันได

" การเดิน ขึ้น - ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ช่วยเผาผลาญ Calories และประหยัดพลังงาน "

 
ภาพการอบรม CQI ครั้งที่ 1  ระยะที่ 2

  ประมวลภาพการอบรม CQI ครั้งที่ 1  ระยะที่ 2 

 

เนื่องจากการปรับปรุง อาคาร1 จึงมีบางหน่วยงานย้ายมาใช้สถานที่บริเวณ ชั้น5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

"งานบริหารฝ่ายการพยาบาล (รพ.รามาธิบดี)ย้าย สนง. มายัง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น5 ห้อ...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่เนื่องจาคขณะนี้กำลังขาดแคลน
บริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3

 
แทนคำขอบคุณ  จากใจ... ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

   ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ขอขอบคุณ บริษัท Sodexo และ ICS

 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ

ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2558 เป็นตันไป