ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์


      ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์มีผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้

 

 

 
alt
ศ.พญ. สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  วาระ  :   ปี 2547 -  ปี  2555
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...

 

 
alt
ศ.พญ. อำไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   วาระ  :   ปี 2555 -  ปี  2556
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
alt
รศ.นพ. สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  วาระ  :  ปี 2556 -  ปี 2558
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
alt
ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   วาระ  :   ปี  16 เมษายน 2558 - 8 ธันวาคม 2558
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
 
 
alt
อ.นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   วาระ  :   ปี  9 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
alt
 ผศ.พญ. ปารวี สุวรรณาลัย
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   วาระ  :   ปี   1 ตุลาคม  2560  -  30 กันยายน  2561
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
alt
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ปี  วาระ  :   ปี   1 ตุลาคม  2561  -  ปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...