ศูนย์ห้องผ่าตัดไฮบริด Hybrid OR

 ห้องผ่าตัดไฮบริด   (Hybrid OR)
       ห้องผ่าตัดไฮบริด เป็นพัฒนาการก้าวใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในด้านการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดที่ ต้องใช้การผ่าตัดเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีภาพทางรังสีชั้นสูง  ติดตั้งในห้องผ่าตัดเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการผ่าตัดรอง รับผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่ตัดรักษา  โรคซับซ้อน
       ห้องผ่าตัดไฮบริดของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ  เพื่อการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบเช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
         ภายในห้องผ่าตัดมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทัน สมัย เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือด ที่ให้ภาพคมชัดสามารถบอกขนาดและตำแหน่งของหลอดเลือดรวมทั้งพยาธิสภาพ เพื่อช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเตียงผ่าตัดในห้องออกแบบให้รังสีทะลุผ่านได้ทุกทิศทางของผู้ป่วยและปรับ ได้หลายระดับ สามารถเคลื่อนที่สอดคล้องกับเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ได้โดยอัตโนมัติ
         นอกจากนี้ห้องผ่าตัดไฮบริดมีชุดอุปกรณ์ดมยา สลบ หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ และเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้า และชุดชั้นวางเครื่องมือแพทย์ชนิดแขวนเพดาน  มีโคมไฟส่องผ่าตัด  รวมถึงการติดตั้งกระจกตะกั่วสำหรับการมองเห็นระหว่างห้องควบคุมและห้องปฎิ บัติการ  ระบบการไหลเวียนอากาศภายในห้องสามารถลดภาวะปนเปื้อนของละอองสิ่งสกปรกต่างๆ ในอากาศทำให้ลดการติดเชื้อลง ตลอดจนผนังของห้องผ่าตัดสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันรังสี มีความแข็งแรง และพื้นผิวที่มีคุณลักษณะลดการเกาะติดของเชื้อโรค  เพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรที่อยู่ภายในและนอกห้องผ่าตัด
 
       ประโยชน์ของการทำหัตถการในห้องผ่าตัดไฮบริด คือ
          1 . ช่วยให้กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน(one visit) ซึ่งจะลดเวลาในการดูแลรักษา ผู้ป่วย  และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับไปดำรงชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยวิกฤติสั้นลง  รวมทั้งลดการเสียเลือดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น
         2. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่ซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งไม่เหมาะกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ภายใต้ รักษาและการทำหัตถการได้พร้อมๆกันของทีมสหสาขา
         3. เป็นการทำหัตถการเท่าที่จำเป็น  แผลผ่าตัดเล็ก  ผลลัพธ์การรักษาดี
 
             
 
 
 
 
          ขอบเขตการให้บริการผ่าตัด
       1.  โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
       2.  โครงการผ่าตัดผู้ป่วยในระบะหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
       3.  การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด
       4.  การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาและระบบทางเดินปัสสาวะ
       5.  การตรวจวินิจฉัย  การผ่าตัดและการทำหัตถการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีวิทยาการก้าวหน้าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

                        

   
OR 001 OR 002