โภชนารับISO

ขอแสดงความยินดีแก่ฝ่ายโภชนาการ ที่ได้รับใบรับรอง ISO 22000:2005   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2...

 
ต้อนรับ ผอ.สก.

ขอแสดงความยินดี กับ อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น และ ผศ.พญ.ปารวี สุวรรณาลัย ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการและร...

 
ไข้เลือดออก

 อาการ  /  การรักษาพยาบาล  / การระวังป้องกันการติดเชื้อ  ของโรคไข้เลือดออก...

 

6 ตำนานความเชื่อลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง

 
บริษัท  BJC ได้มอบเครื่อง  AED ให้แก่  รพ.รามาธิบดี

เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2558  ได้มีพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ  ( AED ) จากบริษ...

 
คุณรัมภา  เทศะกรณ์

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการของ  คุณ รัมภา  เทศะกรณ์  ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคว...

 

 ตบมือดังให้ฝ่ายการพยาบาล สก. คนเก่ง กับผลงานที่ได้ไปนำเสนอ งาน ...

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ  ( Qualit...

 

วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย...

 
โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

รายการพบหมอรามา : โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

 
รู้จักโรค MERS - CoV โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

โรคที่หลายคนก็คงจะสงสัยว่าเป็นโรคอะไร มีอันตรายอย่างไรต่อคน และเราสามารถหลีกเลี่ยงการรับเชื้อได้อย่างไ...

Pages

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211