ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

    ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ  ( Quality Conference ) ครั้งที่ 22

ในหัวข้อ   " ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิธีคุณภาพที่ยั่งยืน "  ในระหว่างวันที่ 19 - 20  สิงหาคม  2558   ณ ห้องประชุมชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

                                                        ทีมงานฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

    

    

    

                                                                     เจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัล

 

               

                                                                        ภาพแห่งการแสดงความยินดี

 

          

                                                                       คณะบดีเยี่ยมชมผลงาน

 

 

    

    

                                                            เพื่อนพ้อง พี่น้อง  ร่วมแสดงความยินดี