" วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ " คุณรัมภา เทศะกรณ์

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการของ  คุณ รัมภา  เทศะกรณ์  ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรักในตัวพี่สาวคนนี้  ขอให้คุณรัมภามีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายใจ และมีความสุขมากๆไปนานๆคะ