บริษัท BJC ได้มอบเครื่อง AED ให้แก่ รพ.รามาธิบดี

ภาพพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED )  โดยบริษัท  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด  มหาชน
                         ได้มอบให้แก่  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2558   ณ  ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล   ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์