ภาพการอบรม CQI ครั้งที่ 1 ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ได้มีการจัดอบรมใน  " โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ( CQI )"

โดย  ดร.อธิศานต์  วายุภาพ  บรรยากาศภาพในงานเต็มไปด้วยผู้ที่สนใจ และผู้ที่ร่วมนำเสนอผลงาน