ย้าย สนง. งานบริหารฝ่ายการพยาบาล (รพ.รามาธิบดี)

"งานบริหารฝ่ายการพยาบาล (รพ.รามาธิบดี)ย้าย สนง. มายัง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น5 ห้อง 502-503