ปลุกกระแส การเดินขึ้นลงบันได

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ร่วมกันปลุกกระแส ในการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์

" การเดิน ขึ้น - ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ช่วยเผาผลาญ Calories และประหยัดพลังงาน "

ด้วยการติดจำนวน Caloriesไว้ที่ขั้นบันได สามารถคำนวน Calories ที่ใช้ในการเดินขึ้นลงบันได้

 

        

ภาพการติดงาน ตรงบันได ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์