ภาพขบวนรถบุปผชาติ

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ได้คำนึงถึงขวัญและกำลังใจของ ผู้ป่วยและญาติ ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงสงกรานต์ จึงได้จัดการแห่ขบวนรถบุปผชาติเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้สรงน้ำพระเนื่องใน เทศกาลมหาสงกรานต์เป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ และช่วยเรียกขวัญกำลังใจในการรักษาตัวให้หายโดยเร็ววัน  ทั้งนี้  คณะทำงาน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้ป่วยทุกท่านจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววัน  ญาติๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจตลอดทั้งปี และตลอดไปด้วย เทอญ..

                                                       

                                                          "ภาพขบวนกลองยาวเพิ่มสีสันได้สนุกสนานทีเดียว"

 

     

                          "ภาพประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ โถงหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ "

 

   

                                           "ภาพการเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติขึ้นหอผู้ป่วย อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ "