สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงานสังสรรค์ปีใหม่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2561
ในวันที่ 9 มกราคม 2561ณ.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7