โครงการฝึกอบรมกระบวนกรนพลักษณ์สำหรับครูแพทย์และเครือข่าย

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกระบวนกรนพลักษณ์สำหรับครูแพทย์และเครือข่าย โดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะทำงาน โดยคุณสมบัติผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ทราบลักษณ์ของตนเองอยู่ก่อนแล้ว
ค่าอบรมตลอดโครงการ 35,000 บาท (เป็นค่าอบรมพร้อมอาหารและที่พักรวมทั้งหมด 13 วัน) รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน 
ระยะเวลาการอบรม ใช้เวลารวม 13 วัน ( เป็นการอบรมแบบค้างคืน )
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2562 (3วัน)
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 (3วัน)
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 (3วัน)
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 - 29 กันยายน 2562 (4วัน)
สถานที่จัดอบรม บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ คุณศิวภรณ์ พิมดีด โทรศัพท์ 02-201-1478 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
สิ้นสุดการรับลงทะเบียน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เสร็จสิ้นการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากใบสมัครภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)