ผลงานวิจัยปี 2554

ผลงานวิจัยปี 2554 (2011)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Srisurapanont, M.Arunpongpaisal, S.Wada, K.Marsden, J.Ali, R.Kongsakon, R. Comparisons of methamphetamine psychotic and schizophrenic symptoms: A differential item functioning analysis. Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry: Vol 35, Issue 4, 1 June 2011, Pages 959-64.

  2. Limsuwan, N. The use of imipramine in a child with hinman's syndrome: Case reportJournal of the Medical Association of Thailand: Volume 94, Issue 4, April 2011, Pages 515-517

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

  1. Kongsakon R, Rattanarat N, Kruemungkorn P. A study of Public Officials’ Attitudes toward Having Mistress. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 29-37.

  2. Trakulsrichai S, Kongsakon R, Maleewan V. Screening Tool for Domestic Violence. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 20-7.

  3. Nintachan P, Kongsakon R, Piaseu N. Domestic Violence in a Community of Nonthaburi Province. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 10-8.

  4. Mahaphruetpaisan D, Charoenpunt P, Kongsakon R, Rattanarat N. Domestic Violence in the Industrial Zone in Pathum Thani. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 3-8.

  5. Pavakul K., Sukanich P. The Study of Bully Behaviors and the Level of Self-Esteem in a Bangkok Secondary School. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 1: 35-44.

  6. Wongpoom T., Sukying C., Udomsubpayakul U. Prevalence of Depression among the Elderly in Chiang Mai Province. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 2: 103-16.

  7. Puengyod A., Sukanich P. Prevalence of Abnormal Eating Attitudes and Behaviors among Thai Female High School Students in Bangkok. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 2: 149-58.

  8. Silpakit C., Silpakit O, Wisajun P. The validity of Philadelphia Mindfulness Scale Thai version. Journal of Mental Health of Thailand 2011; 19(3): 140-7.

  9. Awirutworakul T, Lotrakul MStressful life events before the onset of major depressive disorder and panic disorder. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2011;56:277-86.

การนำเสนอประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

  1. Lotrakul M. Paracetamol self-poisoning at a university hospital in Thailand. The 26th World Congress on Suicide Prevention of IASP: China: 13-17 September 2011.

  2. Kongsakon R. Quality of life among the Navies, their spouses survivors, six months after the Tsunami disaster in Phang-Nga Naval Base, Phang-Nga Province, Thailand. Australasian Society for Psychiatric Research Conference 2011: Newzeland: 5-8 December 2011.

  3. Effectiveness of Aripiprazole in Bipolar Disorder Patients Primarily Taking Complex Pharmacotherapy. Pichai Ittasakul, MD; Shefali Srivastava, MD; Po W. Wang, MD; Shelley J. Hill, MS2; Meredith E. Childers, MA; Terence A. Ketter, MD. 66th Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry from May 12-14, 2011 in San Francisco, California and 164th Annual Meeting of the American Psychiatric Association from May 14-18, 2011, in Honolulu, Hawaii.

  4. Enhanced stress reactivity to emotional stimuli in a discrete subset (polydipsic) of schizophrenia patients. Morris B. Goldman, MD; Pichai Ittasakul, MD; Alexadrina M. Gomes. Neuroscience 2012, SFN’s 42nd annual meeting from October 13-17, 2012, in New Orleans, LA

  5. Effectiveness of Quetiapine Plus Lamotrigine Maintenance Therapy in Challenging Bipolar Disorder Patients

การนำเสนอประชุมวิชาการภายในประเทศ

  1. ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์, นางพวงทอง เครือมังกร. การศึกษากรณีหญิงต้องฆ่าสามีอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว. การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช. 15-17 มิถุนายน 2554; PS03.

  2. Piyada Hachaipoom MD.Ronnachai Kongsakon MD,LL.B.,M.Sc. Correlation between Symptoms and subtypes of Delirium in Consultation Psychiatry at Ramathibodi Hospital. Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula-Sama-Siriraj (JCMS 2011). 15-17 June 2011; PS04.

  3. Ronnachai Kongsakon MD,LL.B.,M.Sc. Umaporn Udomsubpayakul. The Short Form 36 (SF-36) Health Survey: normative data for the Thai population. Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula-Sama-Siriraj (JCMS 2011). 15-17 June 2011; PS05.