แคลเซียม โปรตีน และ วิตามินดีในผู้สูงอายุ

Print and Download => PDF file

ปริมาณแคลเซียมและโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาหกล้ม

และแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีน

  • ปริมาณแคลเซียม ควรได้รับ 1000-1200 mg ต่อวัน
  • ปริมาณโปรตีน ในผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่มีโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องจำกัดโปรตีน ควรได้รับโปรตีน 1.2-1.5 g/kg/day
  • ในกรณีที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระดับที่ 3 เป็นต้นไป ไม่ควรได้รับโปรตีนเกิน 1 g/kg/day
ประเภทและชื่ออาหาร ปริมาณแคลเซียม (mg) ปริมาณโปรตีน (g)
1. หมวดข้าว
(1 ทัพพี= 20 กรัม)
  2
ข้าวเจ้า 0.6  
ข้าวกล้อง 1  
บะหมี่ 4  
ลูกเดีอย 4  
ก๋วยเตี๋ยว 1.4  
2. หมวดนมและผลิตภัณฑ์
(1 แก้ว = 240 มิลลิลิตร)
  8
นมสด 270  
นมพร่องมันเนย 295  
นมถั่วเหลือง 61  
โยเกิร์ต 125  
3. หมวดไข่และเนื้อสัตว์
( 1 ส่วน = 30 กรัม)
  7
ไข่ไก่ 1 ฟอง 88  
ไข่เป็ด 1 ฟอง 100  
ปลาทู 1 ตัว 150  
กุ้งแห้งตัวเล็ก 2 ช้อนโต๊ะ 460  
เนื้อหมู 2 ช้อนโต๊ะ  0.68  
เนื้อไก่ 2 ช้อนโต๊ะ  1.2  
เนื้อวัว 2 ช้อนโต๊ะ  1.4  
4. หมวดถั่วและผลิตภัณฑ์
(1 ส่วน = 30 กรัม)
  7
เต้าหู้ชนิดแข็ง 1 ก้อน 16.5  
เต้าหู้แข็งชนิดนิ่มก้อน 11.4  
เต้าหู้แข็งชนิดนิ่มหลอด 9.3  
งาดำอบ 2 ช้อนโต๊ะ 422  
5. หมวดผัก
(1/2 ถ้วยตวง = 70 กรัม)
  2
ผักคะน้า (ดิบ) 50  
ผักกระเฉด (ดิบ) 37.8  
ผักบุ้ง (ดิบ) 36.4  
กวางตุ้ง (ต้ม) 65.8  
ถั่วพู (ดิบ) 43.4  
ใบชะพลู (ดิบ) 192  
ใบยอ (นึ่ง) 225  
ผักแพว (ดิบ) 133  

 

*แหล่งข้อมูล จากสถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Thai food composition database 2015. Online version 2, http://www.inmu.mahidol.ac.th

ปริมาณวิตามินดี ที่ควรได้รับต่อวัน และการให้ทดแทน

โดยทั่วไป ผู้สูงอายุควรได้รับวิตามินดีจากแหล่งอาหารเพิ่มเติม 400-800 ยูนิตต่อวัน ในวัยหนุ่มสาวร่างกายสามารถสร้างวิตามินดีเองได้ผ่านการกระตุ้นด้วยรังสี UVB และสามารถพบในปลาที่มีไขมันสูง ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู ปลาซาร์ดีน และ นมที่ได้รับการเติมวิตามินดี แต่ในวัยสูงอายุ การสร้างวิตามินดีเองลดลง จึงควรได้รับวิตามินดีทดแทน ทั้งจากแหล่งอาหารทั่วไป และวิตามินดีเสริม

หากร่างกายขาดวิตามินดี ควรได้รับการทดแทนด้วยวิตามินดี 2 หรือ วิตามินดี 3*

วิตามินดี 2 มีจำหน่าย เม็ดละ 20,000 units 

วิตามินดี 3 มีจำหน่าย โดยการผสมรวมกับ แคลเซียม ได้แก่ แคลเทรท มีปริมาณ วิตามินดี 3 เม็ดละ 400 units + แคลเซียม 600 mg

ระดับวิตามินดี (ค่าปกติ 30-50 ng/ml) ปริมาณที่ควรทดแทน (units)
20-30 600-800 ต่อวัน
10-19 800-1000 ต่อวัน
<10 40,000 ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ และ หากพบว่า ระดับในเลือดปกติแล้วให้ทดแทนต่อ 800-1000 ไปตลอด

 

*แหล่งข้อมูล Evaluation, treatment and prevention of vitamin D deficiency: Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011: 96 (7): 1911-30.

เรียบเรียงโดย พ.ญ. จิตติมา บุญเกิด และ พ.ญ. อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี