ติดต่อเรา

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

   : อาคาร 4 ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
   : 02-2011486 (ในเวลาราชการ)
   : 02-2011406
     : https://www.facebook.com/fammedrama

 

                                         

หากท่านต้องการติดต่อหัวหน้าภาควิชาเพื่อแนะนำ แสดงความคิดเห็น กรุณาคลิกที่นี่