จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1.หนีออกจากบ้าน เพื่อหาสุข และ 2.หนีออกจากบ้าน เพื่อหวังจะพ้นทุกข์

ความภาคภูมิใจในตัวเองของขนุนแผ่ขยายจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายๆ จุด
นี่คือความสุขของขนุน ความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า...

จริงหรือไม่ที่วัยรุ่นตื่นยากและหลับในชั้นเรียน เกิดจากความขี้เกียจ ไม่ใส่ใจ เกเร ฯลฯ

การเลือกวิธีบันทึก เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ค้นหาและเรียกใช้ข้อมู...

เด็กดีขึ้น และ พัฒนาได้ ด้วยความเข้าใจ
เพราะ ทุกคนล้วนมีดีในแบบของตัวเองอยู่

เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมความต้องการของตนเอง ต่อไปย่อมลำบากเวลาต้องควบคุมตนเอง
...

เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด เน้นการปรับเปลี่ยนดูแลแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยทั่วไปผู้รับการบำบัดมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรส...

ปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกมเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันโดยพบได้ถึงร้อยละ 15 ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบหลายๆ...

ผู้ใหญ่อย่างเราอาจพบว่าบางครั้งการพูดความจริงก็ไม่ง่ายเอาเสียเลย ถ้าเราลองถามตัวเองลึกๆ ว่าเพราะอะไรเราถึงไม่บอกความจริง...

เด็กเป็นโรคนี้ได้ด้วยหรือ?

ได้ .... โดยสถิติผู้ใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะบอกว่าตนเองมีอาการมาบ้างตั้งแต่เด็กเกือบร้อยละ 60...

ลูกจะแย่ไหม ... ทนอยู่ต่อเพื่อลูกดีไหม?

·      ...

การนอนเป็นอาหารสมอง เพราะการนอนจะช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อน สร้างภูมิต้านทานโรค สดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดี คิดอ่านอะไรได้หลักแหลม จดจำสิ่งต่างๆ...

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) เริ่มต้นมาจากแนวคิดของ Howard Gardner ที่เชื่อว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน...

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า สุขภาพกายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย...

วัยนี้มีพัฒนาการต่อจากวัยทารกเริ่มจากอายุ 2-5 ปี ระยะนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง ของบุคลิกภาพมากที่สุด เช่นต้องการเป็นตัวของ ตัวเองค่อนข้างดื้อ...

ผู้ปกครองมักเป็นคนแรกทีมองเห็นปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเด็กของเขา และจากการที่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากขึ้น ร่วมกับการที่บุคคลภายนอก เช่น ครู...

ถ้าสงสัยว่าเราตามใจลูกมากไปรึเปล่า ให้พิจารณาว่าในการอบรมเลี้ยงดูลูกของเรานั้นมีการกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์หรือไม่ มากน้อยเหมาะสมเพียงใด...

ใครๆก็พูดว่า ถ้าอยากให้ลูกรักการอ่าน ก็ต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอน, ตัวเองก็ต้องอ่านหนังสือให้ลูกเห็นว่า การอ่านมีประโยชน์...

คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่… พูดคุยกับเขา เขารู้เรื่องทุกอย่าง เข้าใจทุกอย่าง โต้ตอบได้เป้นอย่างดี แก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้...

"โรคสมาธิสั้น" เรียกย่อๆว่า ADHD มาจากชื่อในภาษาอังกฤษ “Attention deficit/ hyperactivity disorder”...

การพูดปดและลักขโมยเป็นพฤติกรรมที่ค้านกับศีลธรรมและความรู้สึกของผู้ใหญ่ทุกคนเป็นอย่างมาก จนมักทำให้เกิดการประณามหรือลงโทษตามมาเมื่อทราบ...

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า สุขภาพกายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย...

พัฒนาการทางจิตใจเป็นขบวนการที่สำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ ที่ควบคู่มากับการพัฒนาการทางร่างกาย...

ในปัจจุบันกล่าวได้ว่ายาเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีกับอาการหลายอย่างในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น...