จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง ดังนั้นรายการโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็ก...

การช่วยเด็กให้ประพฤติดีในทางที่สังคมยอมรับเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก การหัดวินัยเด็กมีความแตกต่างไปตามอายุของเด็ก แน่นอนว่าไม่มี “...

ครูอาจารย์รู้หลายอย่างที่แพทย์ไม่รู้ นั่นก็คือ อาการของ ADHD ปรากฎ ได้หลายแบบมาก ซ้ำยังเกิด ร่วมกับ ความผิดปกติอื่นๆ แม้วิธีการรักษา ADHD...

การทะเลาะกันระหว่างพี่น้องเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ท่าทีของผู้ใหญ่รอบข้างล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกัน...

สิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูลูกตลอดจนทัศนคติของ พ่อแม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของลูกมาก...

หลายครั้งที่พ่อแม่อาจมีความลำบากในการดูแลเด็กสมาธิสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกระเบียบวินัย ดังนั้นเรามาดูวิธีการดูแลเด็กกลุ่มนี้...

คำว่าเชาว์นปัญญามีผู้เรียกแตกต่างกันไปเช่น ภูมิปัญญา สติปัญญาหรือไอคิว (I.Q.)...

ปัญหาไม่ยอมไปโรงเรียนในเด็กเป็นสิ่งที่พบได้ไม่น้อยเลยทีเดียว อาการมีได้หลายรูปแบบ