คลิกเพื่อเข้าทดสอบทำการรวบรวมคะแนนและเปรียบเทียบผล

คลิกที่ชื่อข้างบนนี้ เพื่อเข้าทดสอบและตรวจดูคะแนนได้

แบบทดสอบอาการย้ำคิดย้ำทำ (FOCI test)

แบบคัดกรองนี้เป็นแบบคัดกรองโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยตนเอง การได้คะแนนสูงในแบบสอบถามนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ต้องเป็นการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น