งาน Open house ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุม 910C อาคารเรียน...

ทางภาควิชาได้จัดประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล เกี่ยวกับการทำการรักษาด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapt; ECT) ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 พค 57...

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง