งาน Open house จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

งาน Open house ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
ที่ห้องประชุม 910C อาคารเรียน และปฏิบัติการเรียนรวม โรงเรียนพยาบาล เวลา 8.30-15.30 น.

คุณสมบัติในใบสมัคร

1. เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สถาบันใดก็ได้ หรือสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ต้องการหาคำตอบว่า จิตแพทย์ทำงานอย่างไร และการเรียนจิตเวชศาสตร์เป็นอย่างไร
 
*** รับจำนวนจำกัด 40 คน ***
 
*** ปิดรับสมัคร 4 ก.ค. 57 ***

วิธีการสมัคร

1. Download ใบสมัครและกรอก ได้ที่ http://goo.gl/ylB5lI
2. ส่งกลับมาที่ ratreewannasuk@gmail.com ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณราตรี วรรณสุข
email: ratreewannasuk@gmail.com หรือ โทร 022003000 ต่อ61128-31