ปัญหาเด็ก ๆ แค่เรื่องเล็ก ๆ จริงหรือ ?

กายกับใจ

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า สุขภาพกายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย จากความสามารถของกุมารแพทย์ แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับสุขภาพกาย คือ สุขภาพจิตของเด็กเพราะผู้ที่สุขภาพดีควรจะดีทั้งกายและใจ ภาวะจิตใจที่ไม่เป็นสุขย่อมส่งผลกระทบถึงสุขภาพกายตามมา ถ้าเด็กได้รับแต่สิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างครบบริบูรณ์ แต่ขาดสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจ เราก็อาจได้เด็กที่รูปร่างแข็งแรง สูงใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ แต่อาจมีท่าทางไม่เป็นสุข หงอยเหงา ไม่ร่าเริงแจ่มใส เซื่องซึม หรือมีพฤติกรรรมก้าวร้าว ชอบทำลาย หรือไม่สามารถรับผิดชอบได้ตามวัย
 

เมื่อไรที่ควรพาเด็กมาปรึกษาจิตแพทย์เด็ก

ผู้ปกครองมักเป็นคนแรกที่มองเห็นปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเด็กและจากการที่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากขึ้น ร่วมกับการที่บุคคลภายนอก เช่น ครู เริ่มตั้งข้อสังเกต ทำให้ผู้ปกครองเริ่มคิดว่าเด็กน่าจะได้รับประโยชน์จากการมาพบแพทย์ต่อไปนี้เป็นสัญญาณซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเด็กหรือวัยรุ่นของท่านควรได้รับความช่วยเหลือ

เด็กเล็ก

 • พัฒนาการช้าไม่สมวัย เช่น พูดช้า ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย แตกต่างจากพี่น้องหรือเด็กวัยเดียวกัน
 • อุจจาระ-ปัสสาวะราด ไม่สามารถขับถ่ายในที่เหมาะสมได้ตามเกณฑ์
 • ร้องไห้ อาละวาดบ่อย ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ดื้อ ไม่เชื่อฟัง ก้าวร้าว ต่อต้านผู้ใหญ่เป็นประจำ และนานกว่า 6 เดือน
 • ฝันร้ายบ่อย ๆ
 • ซนมาก อยู่ไม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา มากกว่าการเล่นทั่ว ๆ ไป
 • ท่าทางวิตกกังวลอย่างมาก ซึ่งอาจแสดงออกโดยการไม่ยอมไปโรงเรียนบ่อย ๆ หรือปฏิเสธไม่ยอมเข้าเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กวัยเดียวกันมักทำ
 • ถึงพยายามอย่างมากแต่ผลสอบไม่ได้เท่าที่พยายาม
 • ผลการเรียนตกลงอย่างชัดเจน
 • ไม่สามารถเล่น หรือเข้ากับเพื่อนได้ ถูกกลั่นแกล้งรังแกบ่อย ๆ 
 • สงสัยว่าจะมีความเครียด หรือมีปัญหาการปรับตัวจากปัญหาภายในครอบครัว 

เด็กโตและวัยรุ่น

 • ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
 • สงสัยว่าจะมีความเครียด หรือมีปัญหาการปรับตัวจากปัญหาภายในครอบครัว
 • ใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา
 • ไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติงานประจำได้
 • มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอน และ/ หรือ การกินอย่างชัดเจน
 • บ่นเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกายมากมาย
 • ก้าวร้าว หรือละเมิดกฎ/ สิทธิ์ผู้อื่นบ่อย ๆ เช่น ต่อต้านผู้ใหญ่ หนีโรงเรียน ลักขโมย ทำลายข้าวของ
 • กลัวความอ้วนอย่างมาก
 • มีอารมณ์ซึมเศร้า มองโลกในแง่ลบ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ คิดเรื่องตายบ่อย ๆ
 • อารมณ์โมโหรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้บ่อย ๆ
เราช่วยคุณได้เมื่อพบหรือสงสัยว่าบุตรหลานของท่านควรได้รับความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ท่านสามารถติดต่อได้ที่: แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์​ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 02-201-1235 ในวัน-เวลาราชการ (ติดต่อขอนัดตรวจ กรุณาโทรตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.)