ส่วนงานฟิสิกส์การแพทย์ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

น.ส.ศศิธร อำนวยวัตถากร
ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์การแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์