ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์