พิธีถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี