นวัตกรรมออร์โธปิดิกส์ 2561

นวัตกรรมออร์โธปิดิกส์ 2561

1. easy short

2. นวดท้อง

3. รำไม้พลอง

4. label shows oxyen flow

5. Ultrasound probe holder 

6.คู่มือคู่ใจ

7. ลดเวลารอนัดคิวผ่าตัด

8. ที่หัก amp ดี ใช้ไม่บาดนิ้วมือ

9. ปลอกคอกันเปื้อน

10. wake up sheet

11. ผ่าตัดส่องกล้อง

 

ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่นำเสนอผลงาน และได้รับรางวัล

นพ.รัชภูมิ  วัชโรภาส  ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award เรื่อง การพัฒนาชุดอุปกรณ์

และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง / งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2561