การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 237

ผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบพัสดุจำนวน 62 รายการ ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

  โดยมีราคาประเมิน 21,450 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)

วันที่ 10  กรกฎาคม  2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ประกาศข่าว     15/07/2014
By ศันสนีย์ โสนนิล  Tel : 02-201-1335