"คลังพัสดุรามา" รณรงค์การใช้กระดาษ Reuse

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ เร่งรณรงค์สนับสนุนการใช้กระดาษ Reuse  เพื่อเป็นการประหยัดเงินงบประมาณให้กับคณะ ฯ  แต่ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกัน และไม่ควรใช้สำเนาเอกสารของผู้ป่วย