คลินิกสุขภาพเพศ

 

ให้การดูแลรักษาและคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพศ  เช่น

 

  • ปัญหาเรื่องอารมณ์ทางเพศ
  • ภาวะไม่ถึงจุดสุดยอด
  • ภาวะเจ็บในช่องคลอดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
  • ปัญหาการแข็งตัว
  • ปัญหาเรื่องการหลั่ง
  • ความต้องการเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่เท่ากันในคู่ครอง
  • ความกังวลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ  เป็นต้น

แนวทางการรักษาของคลินิกสุขภาพเพศ เป็นไปตามแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม หรือประเมินและดูแลทั้งปัจจัยด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ และสังคม

 

ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

อัตราค่าบริการ 250-600 บาท/ครั้ง

 

ผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกสุขภาพเพศ

     แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

      คุณชนากานต์ เจริญพันธ์ ผู้จัดการคลินิกและนักเพศวิทยา (Diploma in Clinical Sexology)

      อ.พญ.อรอนงค์ ชนะจรัญวิทย์ รองหัวหน้าคลินิกสุขภาพเพศ (Diploma in Sexual Medicine)

      และ อ.พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ หัวหน้าคลินิกสุขภาพเพศ (Diploma in Sexual Medicine) ลาศึกษาต่อ

       

หมายเหตุ: ผู้รับบริการรายใหม่ทุกราย ในวันนัดหมายครั้งแรกจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด และได้รับคำปรึกษาเบื้องต้น จากแพทย์ประจำบ้านและนักเพศวิทยา โดยใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที

 

วิธีการนัดหมาย

 

*** ในการทำนัดหมาย เป็นการนัดหมายล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น หากคิวนัดหมายในเดือนดังกล่าวเต็มแล้ว ผู้รับบริการสามารถติดต่อทำนัดหมายใหม่อีกครั้งได้ในเดือนถัดไป ***

 

 1. ทาง Application: Rama App

1.1 คลิก "ขอทำนัดหมายใหม่" และ ระบุข้อมูลในช่องเพิ่มเติมว่า ต้องการทำนัด คลินิกสุขภาพเพศ เวชศาสตร์ครอบครัว

1.2 เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล์ หรือ ใน Application ภายใน 1 สัปดาห์

 

2. ทางโทรศัพท์

2.1 โทร 02-201-1200 ในวันและเวลาราชการ 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. โดยแจ้งว่า "ต้องการทำนัดคลินิกสุขภาพเพศ"

2.2 หากสามารถทำการนัดหมายได้ เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งวันนัดหมายให้ทราบ

 

สามารถทำหมายเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) หรือ ตรวจสอบเลขบัตรโรงพยาบาลเดิม

คลิก http://med.mahidol.ac.th/mr/th/register-thai

 

วันนัดหมาย

ให้ท่านติดต่อหรือยื่นบัตรนัดที่ช่อง ว.6 หน่วยบริการสุขภาพผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4 ก่อนเวลานัด 30 นาที

 

คลินิกอื่น ๆ 

 

รักษ์คลินิก Ra S(ex) Clinic โทร. 0815145462 

คลินิกสุขภาพเพศชาย หน่วยตรวจศัลยกรรม โทร. 02-200-3186 รับปรึกษาเฉพาะสุขภาพเพศชาย

คลินิกเพศหลากหลาย หน่วยตรวจกุมารเวชฯ โทร. 02-201-2799 (รับทุกอายุ) รับปรึกษาเฉพาะเรื่องเพศหลากหลายและการข้ามเพศ

คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพศเบื้องต้นโดย อ.ขวัญชนก เว็บไซต์เพจน้องสาว https://www.littlesiscare.com