โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 8 พฤษ...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2558 ณ ฌ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2558

แพทย์ประจำบ้านรดน้ำขอพรอาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ...

 
พิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๐ น.  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาจารย์แพทย์ แพทย...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 3

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 30 ม...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 2

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพ...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเลี้ยงส่ง อ.นพ.สรวิศ  สวัสดิ์มงคลกุล ไปฝึกอบรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

 
วาระน่ายินดี คณะกรรมการประจำคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมภพ อมาตยกุล (ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรต...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 1

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 26 มกราคม...

 
แสดงความยินดีกับ ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 15.20 น.  ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา ห...

 
คณาจารย์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าพบหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อกราบอวยพรปีใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.  คณาจารย์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้าน  และเจ้าหน...

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร...