แสดงแสตนต์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

แสดงแสตนต์ ประจำปีการศึกษา 2558 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 20.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

      

 

ติดตามดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก