เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

อบรมหลักสูตร "BDMS Emergency Nursing Care Course" รุ่นที่ 2/2558

 

 

อบรมหลักสูตร "BDMS Emergency Nursing Care Course" รุ่นที่ 2/2558
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 
ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน