โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557...

 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานบายศรีสู่ขวัญ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น....

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2557

แพทย์ประจำบ้านรดน้ำขอพรอาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย วันศุกร์ 11เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ภาควิชาเ...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพ...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 

 
พิธีถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี วันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

 
ER - Interhospital Conference

ER - Interhospital Conference วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557 "การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

วันที่ 13 มีนาคม 2557 โดย สรพ.ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย