การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3

 

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

- วันที่ 20 เมษายน 2558  " The 3rd Emergency Medical Technician Annual Conference (EMTAC 2015) "

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 - วันที่ 21-23  เมษายน 2558   "Scene To ER" Seamless EMS Update คุณภาพ ไร้รอยต่อ

ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค             

  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558  : ประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ paramedic 

(เป็นเวทีแห่งแรกและครั้งแรกในประเทศไทย)        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

ผลการตัดสินผู้ได้รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
 

 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

ความคิดเห็นหลังการจัดประชุม