SHA 2010

Videoประกอบ SHA 2010

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 17 มกราคม...

 
HA_SHA

In ER

 
การปฏิบัติงาน "ABCD" รุ่นที่ 2

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 24 ธันวา...

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณหอพักแพทย์

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ครั้งที่ 2...

 
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

 
The 4th  Emergency Medicine Tournament

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัต...

 
รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมแสดงความยินดีแก่ อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลกพร. ประเภทราง...