ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Mass Casualty Incident Management, SOS

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง  Mass Casualty Incident Management, SOS

โดย Professor Amir Khorram-Mamesh วิทยากรจากประเทศสวีเดน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00-13.00 น.

ณ ห้องบรรยาย ๑ ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน