หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กราบอวยพรปีใหม่คณบดี

เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาคว...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 2 ครั้งที่ 12

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 22 ธันวาค...

 
พิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏ...

 
ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา  ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ ของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 2 ครั้งที่ 11

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 24 พ...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 10

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 30...

 
6-Hospital Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าภาพจัด 6-Hospital Co...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Research Question

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับเกียรติจาก รองศาสตรา...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Mass Casualty Incident Management, SOS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับเกียรติจาก Profes...

 
ThaiSim 2014

ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมการบริหารจัดกา...