พิธีไหว้ครู ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๓- ๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 9

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557...

 
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่

บุคลากรบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่...

 
งานแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ

คณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาล...

 
งานแข่งขัน Toxicology and Emergency Medicine Grand Slam 2014

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทวีพล  ประจักษ์ธรรม และ นพ.ศุภกฤษ  สัตตบ...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับ

อ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น และ อ.พญ.ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล

...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 8

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2...

 
พญ.ลลนา  ก้องธรนินทน์ มอบเงินเดือน เดือนแรกให้ แม่เปิ้ล (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณบ่ายโมง ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.ลลนา  ก้อง...

 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ฝึกหัดปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557...