ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การปฏิบัติงาน "ABCD" รุ่นที่ 2

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 2 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 24 ธันวา...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณหอพักแพทย์

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ครั้งที่ 2...

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

The 4th  Emergency Medicine Tournament

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัต...

รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมแสดงความยินดีแก่ อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลกพร. ประเภทราง...

รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกร...

ER Team

กิจกรรม ER Team ของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชสาสตร์ฉุกเฉิน

Pages