การแข่งขัน Bangkok EMS Rally ครั้งที่ 2

การแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับเขตกรุงเทพมหานคร

Bangkok EMS Rally ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับเขตกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok EMS Rally ครั้งที่ 2 ขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน จากนั้นจะเป็นการแข่งขันทักษะตามฐานต่างๆ จำนวน 6 ฐาน โดยมีการแข่งขันในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS)  และการแข่งขันในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น(BLS)
การแข่งขันในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) มีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ทีมประกอบ
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
4.โรงพยาบาลนวมินทร์
5.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
6.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
8.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
9.โรงพยาบาลเลิดสิน
10.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การแข่งขันในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) มีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ทีมประกอบด้วย
1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
3.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
4.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
5.มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
6.โรงพยาบาลเลิดสิน
            จากการแข่งขันในช่วงบ่ายก็เป็นการประกาศผล โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับ ALS และ BLS ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานครไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ในงาน National EMS Rally ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
ดูภาพบรรยากาศภายในการแข่งขันทั้งหมด คลิก