พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา2564

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

 
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็น...

 
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี และ รศ.นพ.ประกา...