ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT 

You are here

 
3 พฤษภาคม 2562 วันเปิดดำเนินการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาส...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาคว...
 
งานประชุมวิชาการรามาธิบดี วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เรื่อง Application of protheses and orthoses in common clinical pr...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม  2562 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภ...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม  2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื...
 
รายการ...พบหมอรามา “อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน”กับ"การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย" วันพฤหัสบดี...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้น...

Pages

website counter widget