การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564

เรื่อง DYSPHAGIA EVALUATION AND INTERVENTION IN COMMON CLINICAL PRACTICES

ลงทะเบียนออนไลน์  หรือ ผ่าน QR ด้านล่าง