ขั้นตอนการลงทะเบียน การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียน การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564
เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
 
วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2664 
 ห้องประชุมห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

1.ลงทะเบียนที่
 https://www.acmrrama.com/index.php?route=product/product&product_id=644

2.ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมี E-mail ตอบกลับไปยัง Mail ที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

3.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและสถานะการชำระเงินที่ 

https://www.acmrrama.com/index.php?route=information/checkregister

4.หากไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่
https://www.acmrrama.com/index.php?route=information/checkregister