ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT 

You are here

 
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดคิ...
 
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "RAMA Health...
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดค...
 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดคิวหมอ" ทา...
 
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.15 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม
 
ประกาศกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด Service Level Agreement (SLA) ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561

Pages

website counter widget